adidas eqt light green pack womens adidas eqt support 9317 royal blue official images adidas eqt support 93 17 boost white royal black adidas eqt support 9317 royal white adidas eqt support 93 17 royal white adidas eqt support adv crystal white turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra core black turbo red adidas eqt support 93 17 pixel camouflage pack adidas eqt support 9317 white turbo red available now adidas eqt support 93 turbo red adidas eqt support 93 17 whiteturbo red drops today adidas eqt support adv cool grey adidas eqt support adv cool grey adidas eqt support adv cool grey adidas eqt support adv cool grey adidas eqt support adv core black footwear white adidas eqt support adv core black adidas eqt support adv black camo adidas eqt support adv camo pack first look

Strona główna

"Podnieś swoje kompetencje kluczowe"

Mamy przyjemność ogłosić, że z dniem 01.09.2017 roku w Zespołu Szkół w Przedmościu, Gminnego Gimnazjum w Serbach oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie rozpoczyna się realizacja projektu pn. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” numer Projektu RPDS.10.02.01-02-0063/17, który realizowany będzie przez Fundację Kuźnia Talentów w partnerstwie z Gminą Głogów do 30.06.2019 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego 325 uczniów z Zespołu Szkół w Przedmościu , Gminnego Gimnazjum w Serbach oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie poprzez realizację zadań wynikających z indywidualnych diagnoz zapotrzebowania w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2019.

Projekt zakłada udział 150 uczniów Szkoły Podstawowej w Przedmościu, 28 uczniów Gimnazjum w Przedmościu, 99 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowie, 48 uczniów Gimnazjum w Serbach.

 

Dla uczniów z poszczególnych szkół przewidziano możliwość uczestnictwa w różnych rodzajach zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych.
 • Zajęcia dodatkowe służące rozwijaniu uzdolnień uczniów. Zajęcia te będą się skupiać na rozwoju kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw tj. kreatywności, innowacyjności, języków obcych, matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych. W projekcie przewidziana realizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe.
 • Zajęcia specjalistyczno-kompensacyjne (grupowe i indywidualne) wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysfunkcje) oraz posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe grupowe i indywidualne umożliwi ocenę predyspozycji zawodowych uczniów, wesprze planowanie edukacji zawodowej oraz podniesie świadomość dotyczącą aktualnej sytuacji na rynku pracy. Zajęcia te pomogą uczniom w świadomym wyborze ścieżki edukacyjnej jako elementu skutecznie realizowanej edukacji uwzględniającej potrzeby rynku pracy .
 • Doposażenie pracowni szkolnych co uatrakcyjni ofertę edukacyjną oraz pozwoli uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.
 • Dla uczniów planowane są wyjazdy edukacyjno – naukowe, w tym wycieczki jednodniowe i obozy naukowe. Podróże mają zachęcać uczniów do nauki
  i zdobywania wiedzy z innych źródeł. W ramach wyjazdów edukacyjnych uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z urządzeniamidemonstrującymi zjawiska fizyki, wezmą udział w warsztatach chemicznych, fizycznych, biologicznych
  i matematycznych.
 • W ramach projektu dla 40 nauczycieli zostaną zrealizowane szkolenia doskonalące
  w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu
  i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Zaplanowane szkolenia/kursy dla nauczycieli udoskonalą ich kwalifikacje oraz przyczynią się do wzrostu jakości oferty kształcenia.

Aby ułatwić uczniom dostęp do wiedzy i edukacji oraz zapewnić im bezpieczeństwo zorganizowany będzie transport w dwie strony tj. do i z zajęć edukacyjnych do domu.

Więcej informacji o projekcie i prowadzonej rekrutacji udzielać będą Szkolni Koordynatorzy.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej Fundacji Kuźnia Talentów, zakładka Projekty (http://kuzniatalentow.org) oraz w sekretariatach szkół.

           

Mamy przyjemność ogłosić, że z dniem 01.09.2017 roku w Zespołu Szkół
w Przedmościu, Gminnego Gimnazjum w Serbach oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie rozpoczyna się realizacja projektu pn. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” numer Projektu RPDS.10.02.01-02-0063/17, który realizowany będzie przez Fundację Kuźnia Talentów w partnerstwie z Gminą Głogów do 30.06.2019 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego 325 uczniów z Zespołu Szkół w Przedmościu , Gminnego Gimnazjum w Serbach oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie poprzez realizację zadań wynikających z indywidualnych diagnoz zapotrzebowania w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2019.

Projekt zakłada udział 150 uczniów Szkoły Podstawowej w Przedmościu, 28 uczniów Gimnazjum w Przedmościu, 99 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowie, 48 uczniów Gimnazjum w Serbach.

Dla uczniów z poszczególnych szkół przewidziano możliwość uczestnictwa w różnych rodzajach zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych.
 • Zajęcia dodatkowe służące rozwijaniu uzdolnień uczniów. Zajęcia te będą się skupiać na rozwoju kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw tj. kreatywności, innowacyjności, języków obcych, matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych. W projekcie przewidziana realizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe.
 • Zajęcia specjalistyczno-kompensacyjne (grupowe i indywidualne) wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysfunkcje) oraz posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe grupowe i indywidualne umożliwi ocenę predyspozycji zawodowych uczniów, wesprze planowanie edukacji zawodowej oraz podniesie świadomość dotyczącą aktualnej sytuacji na rynku pracy. Zajęcia te pomogą uczniom w świadomym wyborze ścieżki edukacyjnej jako elementu skutecznie realizowanej edukacji uwzględniającej potrzeby rynku pracy .
 • Doposażenie pracowni szkolnych co uatrakcyjni ofertę edukacyjną oraz pozwoli uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.
 • Dla uczniów planowane są wyjazdy edukacyjno – naukowe, w tym wycieczki jednodniowe i obozy naukowe. Podróże mają zachęcać uczniów do nauki
  i zdobywania wiedzy z innych źródeł. W ramach wyjazdów edukacyjnych uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z urządzeniamidemonstrującymi zjawiska fizyki, wezmą udział w warsztatach chemicznych, fizycznych, biologicznych
  i matematycznych.
 • W ramach projektu dla 40 nauczycieli zostaną zrealizowane szkolenia doskonalące
  w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu
  i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Zaplanowane szkolenia/kursy dla nauczycieli udoskonalą ich kwalifikacje oraz przyczynią się do wzrostu jakości oferty kształcenia.

Aby ułatwić uczniom dostęp do wiedzy i edukacji oraz zapewnić im bezpieczeństwo zorganizowany będzie transport w dwie strony tj. do i z zajęć edukacyjnych do domu.

Więcej informacji o projekcie i prowadzonej rekrutacji udzielać będą Szkolni Koordynatorzy.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej Fundacji Kuźnia Talentów, zakładka Projekty (http://kuzniatalentow.org) oraz w sekretariatach szkół.

adidas eqt support 93 turbo red adidas eqt support 93 boost white black adidas eqt support 9317 turbo red release reminder adidas originals eqt support 9317 first look boostweek exclusive look new adidas eqt support 9317 adidas eqt support 9317 turbo red adidas eqt support 9317 adidas eqt support adv turbo red releases date adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support adv turbo red lands tomorrow adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra pk first look adidas eqt support ultra boost primeknit adidas eqt support ultra primeknit adidas eqt support ultra primeknit vintage white adidas eqt support ultra primeknit core black adidas eqt turbo red collection adidas eqt support 93 17 adidas eqt support 9317 white turbo red